LJETOPIS ŠKOLE


Škola je počela sa radom daleke školske 1929/30 godine.
Početkom septembra 1929. započela je akcija oko podizanja škole za koju su odobrena sredstva u iznosu od 30 000 dinara. Zemljište za gradnju škole kupljeno je od Nikole Popovića, na mjestu današnje mrtvačnice, za 9000 dinara.
6. jula 1930. otpočelo je kopanje temelja. Prvi koji je udario kamenom u označene temelje bio je Opačak Perica iz Crkvica rekavši pri tome: " E da Bog da moje dijete postalo profesor".

Prije završetka školske zgrade 1931. god. nastava je organizovana u privatnoj kući Domina Galića. Prva učiteljica u školskoj 1929/30 bila je Spigli Cermina, a bila su dva odjeljenja I razreda. Naredne školske 1930/31 godine bila su dva odjeljenja I razreda. A učiteljice su bile Spigli Cermina i Ilić Slavojka .

Školske 1961/62., tačnije 10. oktobra 1961., škola je postala osmorazredna pod nazivom Osnovna škola " 1. maj " - Zenica. Nastava je otpočela u novosagrađenoj školskoj zgradi (sadašnja zgrada). Godine 1968. sagrađena je još jedna zgrada poznata pod nazivom " Mala škola" (a slici) koju koristi razredna nastava, učenici I - IV razreda. Od početka rada, pa sve do školske 1972/73. godine broj učenika je stalno rastao, da bi te školske godine iznosio 2726 učenika raspoređenih u 80 odjeljenja. /40 odjeljenja I - IV r. i 40 odjeljenja V - VIII r./ Poslije toga, sve do rata 1992. god., broj učenika se kretao između 2200 i 2500. Danas škola broji 1803 učenika raspoređenih u 61 odjeljenje. Rješenjem Skupštine općine broj 01-023-11/94 od 06. 06. 1994. god. škola dobija naziv Osnovna škola " Mak Dizdar "- Zenica, a prava i obaveze osnivača škole peuzima Zeničko-Dobojski kanton odlukom Skupštine Ze-Do kantona broj 01-319/97. od 30. 07. 1997. godine. Trenutno su adaptirane prostorije starije zgrade, dok adaptacija "Male škole" počinje u martu ove, 2000. godine.

početna stranica